Liên hệ với nhà trường

Liên hệ với:
Gửi

86/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, HCM

Điện thoại: 028.38.652.435 - Fax: 028.38.650.025

info@pnt.edu.vn

Top